Splošni pogoji družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem

Splošni pogoji družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem se štejejo kot sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije.Pred podpisom pogodbe jih prosim preberite, saj zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodba in vsebujejo pogoje ter pravice in dolžnosti pogodbenih strank v zvezi z dobavo električne energije.

Družba Logo energija d.o.o. je dne 6.3.2015 sprejela naslednje Splošne pogoje družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem in veljajo do preklica.

Splošni pogoji družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem

Splošni pogoji družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem se štejejo kot sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije malim poslovnim odjemalcem, ki jo družba Logo energija d.o.o. sklepa z malimi poslovnimi odjemalci. Svetujemo vam, da si jih pred podpisom pogodbe zagotovo preberete, saj zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodba in vsebujejo pogoje ter pravice in dolžnosti pogodbenih strank v zvezi z dobavo električne energije.

Družba Logo energija d.o.o. je dne 31.8.2016 sprejela naslednje Splošne pogoje družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem in v celoti nadomeščajo Splošne pogoje družbe Logo energija d.o.o. za dobavo električne energije poslovnim odjemalcem z dne 20.02.2015 ter veljajo od vključno 1.11.2016 do preklica. Ti Splošni pogoji se uporabljajo tako za Pogodbe sklenjene pred 1.11.2016, ki so se sklicevale na prej veljavne Splošne pogoje, kot tudi za Pogodbe, sklenjene od vključno 1.11.2016 in katere se sklicujejo na te Splošne pogoje.

Pooblastilo za odprtje trajnika

V kolikor vas je strah, da bi pozabili na plačilo računa za električno energijo, lahko izpolnite naslednje Soglasje za direktno obremenitev SEPA ter podpisan original pošljete po pošti na naš naslov.

Prikaz sestave proizvodnih virov energije

Skladno s prvo in drugo alinejo prvega odstavka 42. člena EZ-1, Logo energija d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih.