Dobavitelj električne energije, družba LOGO ENERGIJA, skladiščenje in prevozi, d.o.o., v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in določili Energetskega zakona zagotavlja svojim gospodinjskim odjemalcem pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo vprašanj, pritožb, reklamacij in drugih vlog.


Obvezujemo se, da bomo upoštevali vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem ter vašo vlogo obravnavali odgovorno in si prizadevali za odgovor v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 8 (osmih) dneh. Pripravili smo obrazec za vprašanja in reklamacije gospodinjskih odjemalcev električne energije, katerega nam lahko posredujete:


V primeru, da z našim odgovorom ne boste zadovoljni, smo v skladu z določili Energetskega zakona za reševanje sporov imenovali neodvisno in nepristransko osebo, ki je odgovorna za odločanje o pritožbah, ki jih dobavitelj z odjemalcem ni uspel predhodno rešiti.

Imenovana neodvisna in nepristranska oseba za izvensodno reševanje potrošniških sporov: EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Tomšičeva 6, Ljubljana.


Podrobne informacije o postopku reševanja reklamacij in pritožb najdete v Pravilniku o postopku za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo električne energije.

Vse dopise, obrazce in elektronska sporočila, ki ste nam jih poslali, imejte shranjene dokler ne rešimo vašega primera. Enako velja tudi za vse dokumente, prejete z naše strani.