Se vam poraja vprašanje v zvezi z dobavo električne energije?
Odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj lahko najdete na tem mestu:


Ali mi zaradi zamenjave dobavitelja lahko zmanjka elektrike?

Ne, v primeru menjave dobavitelja ne bo prišlo do prekinitve dobave električne energije. Za upravljanje z omrežjem in nemoteno ter kvalitetno dobavo električne energije skrbijo področni operaterji distribucijskega omrežja, tako da ni odvisna od izbranega dobavitelja električne energije.

Ali imam z menjavo dobavitelja kakšne stroške?

Zamenjava dobavitelja električne energije je za odjemalca brezplačna. Preveriti morate le veljavnost pogodbe z vašim obstoječim dobaviteljem električne energije.

Zakaj za zamenjavo dobavitelja potrebujem zadnji račun za električno energijo?

Zadnji račun za električno vsebuje vse potrebne podatke in vam bo v pomoč pri izpolnjevanju potrebne dokumentacije pri zamenjavi dobavitelja električne energije.

Kako poteka zamenjava dobavitelja?

Zgolj izpolnite spletni obrazec. V kolikor potrebujete pomoč, smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 11 02.

Na osnovi posredovanih podatkov boste v podpis prejeli dva izvoda pogodbe in ostalo potrebno dokumentacijo. Prosimo, da vse navedene podatke pregledate ter podpišite dokumente.

Oba izvoda pogodbe ter pooblastilo nam podpisane vrnete v priloženi kuverti z že plačano poštnino. Po uspešno izvedenem postopku zamenjave vam bomo en izvod podpisane pogodbe vrnili.

Zamenjavo dobavitelja električne energije lahko opravite tudi v vseh naših poslovnih enotah.

Koliko časa običajno poteka postopek zamenjave dobavitelja električne energije?

Zamenjava dobavitelja električne energije se lahko izvrši vsakega 1. dne v mesecu. V kolikor vašo podpisano dokumentacijo prejmemo do vključno 10. dne v mesecu (ali zadnji delovni dan pred 10. dnem v mesecu), bo zamenjava dobavitelja lahko opravljena s 1. dnem naslednjega meseca, v nasprotnem primeru pa mesec kasneje. Od pravilne oddaje popolne dokumentacije lahko torej celoten postopek zamenjave dobavitelja traja med tremi in sedmimi tedni.

Podedoval/kupil sem nepremičnino, sedaj pa bi rad spremenil lastnika?

Oglasite se na enem od naših bencinskih servisov, s seboj pa prinesite zemljiškoknjižni izpisek (ali drugo potrdilo o lastništvu nepremičnine), popis števca na dan prenosa lastništva, ostalo pa bomo uredili pri nas.

Komu sporočiti napake, če zmanjka elektrike oziroma pride do prekinitve dobave električne energije?

V prvi vrsti preverite ali je problem nastal v vašem objektu (preverite glavno stikalo, varovalke).  V primeru okvar ali motenj na omrežju pokličite dežurno službo vašega področnega operaterja distribucijskega omrežja električne energije:
- Elektro Ljubljana:  (01) 230 40 02
- Elektro Celje:  (03) 420 12 40
- Elektro Maribor:  080 21 05
- Elektro Primorska: 080 34 31
- Elektro Gorenjska: 080 30 19

Ali obstaja možnost sporočanja sprotne porabe?

Da. Odjemalci z letnim tipom obračuna lahko sporočate stanje števca na brezplačno telefonsko številko 080 11 02 ter na e-pošto: info@logo.si ali preko spletne aplikacije. Geslo za dostop preko spletne strani vam bomo posredovali po podpisu pogodbe na vaš elektronski naslov. Stanje števca na zadnji dan v mesecu morate sporočiti najkasneje do 3. dne v naslednjem mesecu. Predhodno morate podpisati in nam posredovati akontacijsko izjavo.

Ali imate možnost plačila prek trajnika?

Da. V naših poslovnih enotah lahko izpolnite pooblastilo za odprtje trajnika, na osnovi katerega bomo lahko na vaši banki uredili vse formalnosti v zvezi z odprtjem trajnika.
Pooblastilo za odprtje trajnika lahko dobite tudi tukaj. Izpolnite ga in podpisan original pošljite po pošti na naš naslov.

Kaj pomenijo ET, VT oz. MT in katera časovna obdobja spadajo v določen obračun?

ET = Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

VT = Večja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.

MT = Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter v soboto, nedeljo in na dela prost dan od 0. do 24. ure.

Prejel sem račun, z višino katerega se ne morem strinjati. Kako ga lahko reklamiram?

V kolikor odjemalec ugovarja zaračunanemu znesku, je nesporni del računa dolžan plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa vložiti pisni ugovor. Za sporni del odjemalec v osmih dneh od prejema računa lahko poda ugovor oziroma reklamacijo na račun, in sicer obvezno v pisni obliki. Odjemalec jo lahko pošlje po elektronski pošti na naslov: info@logo.si, ali po navadni pošti na naslov: Logo energija d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.